Jste zde: Home / O čerpadlech / Chyby při výběru čerpadla

Chyby při výběru čerpadla

Máme pro vás pár chyb, které se při výběru čerpadla často objevují. Přečtěte si, na co si dát pozor a vyberte tak opravdu čerpadlo, které je pro vaše potřeby nejvhodnější.

- pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití
- v případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny
- nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard!
- pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice
- pozor na uváděné parametry čerpadel, často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax)
- každé čerpadlo má svoji pracovní oblast - musí být navrženo v dané zátěži!
- při návrhu čerpadla pozor na tlakové ztráty v potrubí, hloubku studny a požadovaný tlak!

Návrh ponorného čerpadla - výpočet tlakové ztráty

Vzhledem k tomu, že zákazníci při výpočtu tlakové ztráty často chybují, ukážeme vám, jak na to. Takový chybička se pak může finančně docely vymstít, proto je důležité se těmto chybám vyvarovat.

S výpočtem vám může pomoci kalkulačka zde.

Ukázka výpočtu bez kalkulačky:

Zadání:

  • hloubka studny .................. 15m
  • převýšení studna-dům ........ 10m
  • vzdálenost studna-dům ...... 100m
  • požadovaný průtok vody .... 2,5 m3/hod
  • požadovaný tlak ................. 2-3,5 baru
  • trubka ocelová ................... 1"

Celková tlaková ztráta = hloubka studny (15m) + převýšení (10m) + ztráta třením v potrubí (107,3Pa - tj.cca 1bar neboli 10m) + tlak (3,5baru =35m vodního sloupce).

= 15 + 10 + 10 + 35 = 70m

Je nutné použít čerpadlo, které má při výtlaku 70m průtok min. 2,5 m3/hod.

Pozor na udávané maximální hodnoty čerpadel!!

Zde navrhujeme čerpadlo Pumpa VN 3/8, které má maximální výtlak 90m a max. průtok 4,5m3/hod.
Průtok při 7 barech (70m) je 2,5m3/hod.

Křivka čerpadla

Další velkou chybou zákazníků je, že se neseznámí s pracovní oblastí čerpadla a vyberou tak čerpadlo pro úplně jiné účely. Opět se tato chybička nemusí vyplatit. Pokud čerpadlo běží "mimo křivku" může dojít k poškození motoru a taky např. ke vzniku kavitace a následnému poškození hydraulické části čerpadla.

Kavitace (viz wikipedia)

Kavitace (z latinského cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (hydrodynamická kavitace), případně průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění (akustická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později se vyplní párou okolní kapaliny nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině.

Kavitace způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození.

Na vznik kavitace má vliv především velikost podtlaku, soudržnost (povrchové napětí) kapaliny a teplota: čím je nižší, tím menší je kavitace.

Příklad:

Křivka čerpadla HCP 80ASN23,7

ukazkova_krivka

bod č.1 - maximální výtlak čerpadla (nulový průtok)
bod č.2 - ideální pracovní bod čerpadla (při výtlaku 20m je průtok 35 m3/hod)
bod č.3 - minimální výtlačná výška (cca 8m při součtu ztrát)

Pokud bychom toto čerpadlo použili s hadicí velikosti hrdla (která by neredukovala průtok vody), vzdálenost byla např. 2m a převýšení nulové, tak bude docházet k výše popsaným jevům a v blízké době dojde k poškození čerpadla.

Prodejna Zlín

Štefánikova 5329, 760 01 Zlín
Otevírací doba: Po-Pá 8.00-16.30
                           So  8.00-11.00 (duben-říjen)
TEL: 577 210 299 FAX: 577 433 963
Jiří Helísek - mobil: 603 142 209
e-mail: jiri@helisek.cz

Rychlý kontakt

  • Štefánikova 5329, 760 01 Zlín
  • +420 577 210 299
  • +420 603 142 209

Zasílání novinek

Pokud si přejete zasílat informace o novinkách a akčním zboží zadejte Váš e-mail.